Huis

Architect inschakelen

Het woord architect komt uit het Grieks en betekent zoiets als bouwmeester of bouwer. Je leest hier alles over de architect en het werk dat hij of zij uitvoert.

Wat is een architect?

Je kunt een architect prima omschrijven als een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp vervolgens visualiseren en de verwezenlijking van dit concept vervolgens technisch en administratief begeleidt. Een architect houdt zich dus niet bezig met infrastructuur en ontwerpt geen bruggen en dat soort zaken. Dat werk wordt verricht door een civiel ingenieur. De titel architect geldt als een beschermde titel. Dat betekent dat alleen mensen die staan ingeschreven in het Architectenregister zich ook daadwerkelijk architect mogen noemen. Het register wordt beheerd oor het Ministerie van VROM, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Wat doet een architect?

In beginsel houdt een architect zich bezig met het ontwerpen van huizen en andere gebouwen. Dat ontwerpt maakt de architect vervolgens visueel in een ontwerp en bouwtekening. Behalve complete huizen, ontwerpt de architect ook verbouwingen die je aan je huis uit wilt laten voeren. Bovendien kan de architect je advies geven over hoe je de nieuwe ruimte perfect in kunt richten. De architect kan een opdracht krijgen van een particulier, woningcorporatie, gemeentebestuur, stichting of bijvoorbeeld een kerk. In eerste instantie zal de architect een schetsontwerp maken, en daarnaast een raming van de kosten. Om de schets meer inhoud te geven, kan de architect een maquette maken of gebruik maken van 3D.

Aan de slag met het bestek en bestektekeningen

Is het schetsontwerp in orde bevonden, dan gaat de architect aan de slag met het bestek en bestektekeningen. Vervolgens vindt er of een openbare of een onderhandse aanbesteding plaats. Vaak wordt het werk gegund aan die partij die met de laagste inschrijving komt. Nadat het schetsontwerp, bestek en andere tekeningen gemaakt zijn, worden er werktekeningen en detailtekeningen gemaakt. Dit van gevels, kozijnen en raam- en deurpartijen zoals er ook een plattegrond getekend wordt.

Vroeger werd nog echt achter de tekentafel getekend

Voor het maken van het ontwerp en het technische tekenwerk worden tegenwoordig computerprogramma’s als CAD gebruikt. Tot begin jaren tachtig was de architect nog gewoon aan de slag met potlood, pennen als bijvoorbeeld de trekpen, buisjespen, papier en gum. Het werk gebeurde destijds ook nog echt aan de tekentafel.

Meer partijen moeten goedkeuring geven aan ontwerp van de architect

Het ontwerp van de architect wordt overigens niet alleen beoordeeld door de opdrachtgever en de constructeur, maar moeten ook door de gemeente en overheidsinstanties zoals bouw- en woningtoezicht goedgekeurd worden. Zij beoordelen het ontwerp onder meer op zaken als de hoogte en het aanzicht van het bouwwerk, het bestemmingsplan en ook de welstandscommissie buigt zich nog over het ontwerp. De architect onderhandelt hier vaak zelf over en doet indien gewenst meteen aanpassingen. Pas als alle partijen akkoord zijn, kunnen de bouwwerkzaamheden daadwerkelijk beginnen. Jij kunt je nu alvast bezighouden met de inrichting en alvast leuke gordijnen uitzoeken.

Wat kost een architect?

Net als bij veel andere doelgroepen verschillen de kosten voor het inhuren van een architect behoorlijk. Het ligt ook aan het soort huis dat je wilt laten ontwerpen of dat je de architect inhuurt voor een interne verbouwing. Het maakt ook een groot verschil of je wilt gaan werken met een bekende architect, een architect met een zekere reputatie. Wil je dat, dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Wil je een landelijk bekende advocaat, dan kan een tekening voor een te bouwen huis zomaar eens tussen bedragen van 15.000 en 30.000 euro liggen. Kijken we naar de gemiddelde architect, dan ligt de gemiddelde huurprijs rond de 75 euro. Kies je voor een beginnend architect, dan ligt de uurprijs rond de 50 euro. Een ervaren architect kan je tussen de 90 en 100 euro per uur kosten. Je kunt het inhuren van een architect dus zelf zo duur maken als je wilt. Kies je een architect van naam en faam, dan hangt daar een behoorlijk kostenplaatje aan.

Wat verdient een architect?

Ben je beginnend architect, dan krijg je elke maand zo rond de 2400 euro per maand overgemaakt. Een wat ervarener architect krijgt zo rond de 3750 euro per maand. De binnenhuisarchitect verdient vaak ietsje meer. Een ervaren man of vrouw verdient 4000 euro en een binnenhuis architect met tien jaar ervaring verdient rond de 4500 euro per maand.

 

Comments are closed.

Next Article:

0 %